Byggeregler

Haveforeningens Byggeregler og info om byggeansøgninger

I Haveforeningen Sydgrænsen er man underlagt byggereglementet for Kolonihaveforbundets Kreds 1 samt Center for bygninger under Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Her på siden finder du de gældende byggeregler.

Før du ansøger skal du følge denne procedure når du skal:

    • nedrive og/eller bygge nyt kolonihavehus,
    • foretage til- og ombygninger eller
    • foretage andre forandringer i dit kolonihavehus.

Proceduren er som følger:

    • Du skal udarbejde tegning over hvad du skal have bygget. Indeholdt i tegningen skal du angive alle skelmål og mål på eksisterende byggeri samt mål på det du tænker at bygge.
    • Du skal komme forbi haveforeningens bestyrelse i kontortiden med tegningerne, med henblik på at modtage en forhåndsgodkendelse for ansøgningen. Ved samme lejlighed vil du modtage en såkaldt ejerfuldmagt underskrevet af bestyrelsen, som du skal medsende i din ansøgning til kommunen.

Klik på nedenstående link for at se vejledning til byggeansøgning, blanketten til ansøgning om ejerfuldmagt samt de gældende byggeregler.

Vejledning til byggeansøgninger

Blanket til ansøgning om ejerfuldmagt

Byggeregler á 2016

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for bygninger har udgivet en minivejledning til kolonihaver i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse.
Minivejledningen er sat ind på kredsens hjemmeside under byggeri, hvor det nu er muligt for alle vores havelejere at gå ind og læse den. Minivejledningen findes også her på siden.
Hvis medlemmer har yderligere spørgsmål i forbindelse med byggeri, skal dette ske til Teknik-og Miljøforvaltningen, Center for bygninger, Njalsgade 13, 2300 København S
www.kk.dk/kundecenter-byggeri  – www.kk.dk/kolonihavehus-byggeri

 

Vejledning til opførelse af ny bebyggelse i kolonihaver