Byggeregler

Haveforeningens Byggeregler og info om byggeansøgninger

I Haveforeningen Sydgrænsen er man underlagt byggereglementet for Kolonihaveforbundets Kreds 1 samt Center for bygninger under Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Nedenfor finder du de gældende byggeregler.

Når man skal ansøge om at bygge, finder du i nedenstående link en vejledning som du skal følge. Dette gælder uanset om du skal:

  • bygge et kolonihavehus,
  • foretager til- og ombygninger eller
  • foretager andre forandringer i dit kolonihavehus.

I vejledningen er der angivet at du skal indsende en blanket fra Kreds 1 og foreningen, til at ansøge om en ejerfuldmagt. Denne blanket skal vedhæftes byggeansøgningen. Denne blanket skal underskrives og stemples af haveforeningens bestyrelse. Dette kan ske ved bestyrelsens kontortider i forbindelse med pligtarbejde.

Klik på nedenstående link for at se vejledning til byggeansøgning, blanketten til ansøgning om ejerfuldmagt samt de gældende byggeregler.

Vejledning til byggeansøgninger

Blanket til ansøgning om ejerfuldmagt

Byggeregler á 2016

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for bygninger har udgivet en minivejledning til kolonihaver i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse.
Minivejledningen er sat ind på kredsens hjemmeside under byggeri, hvor det nu er muligt for alle vores havelejere at gå ind og læse den. Minivejledningen findes også her på siden.
Hvis medlemmer har yderligere spørgsmål i forbindelse med byggeri, skal dette ske til Teknik-og Miljøforvaltningen, Center for bygninger, Njalsgade 13, 2300 København S
www.kk.dk/kundecenter-byggeri  – www.kk.dk/kolonihavehus-byggeri

 

Vejledning til opførelse af ny bebyggelse i kolonihaver