Undgå indbrud

Til medlemmerne i H/F Sydgrænsen.

Information til medlemmerne om, hvordan vi kan forholde os for at undgå indbrud.

Anbefalinger til fra Kolonihaveforbundet, Kreds Hovedstadens Syd samt Kriminalpræventivt Udvalg.

Læs vedhæftede pdf-fil om gode foranstaltninger Her

Med venlig hilsen
H/F Sydgrænsen
Bestyrelsen