Åbning af ventelisten i HF. Sydgrænsen

Opskrivning til ventelisten vil blive afholdt lørdag d. 1. juni 2024 kl. 7-12 på kontoret ved festpladsen

Procedure for opskrivning:
  • Opskrivningen vil foregå efter først til mølle-princippet.
  • Man kan blive skrevet op på venteliste i det år man fylder 14 år. (vi kræver dokumentation f.eks. sygesikringsbevis).
  • På opskrivningsdagen vil man få udleveret en seddel hvor man skal udfylde sine personlige oplysninger. På denne seddel vil der også stå hvilket opskrivningsnummer man har.
  • Der kan opskrives ca. 100 personer på ventelisten.
  • Opskrivning på ventelisten koster 200 kr. årligt. Forhøjelsen af prisen for at stå på ventelisten, vil også blive meldt ud til de eksisterende opskrevne.
  • Betaling til ventelisten skal ske på dagen dvs. den 1. juni, ved scan og betal eller kontant. Først efter indbetaling bliver opskrivningen registreret
  • Det er kun tilladt med én opskrivning pr. person. Man kan ikke overlade sin plads i køen til andre.

NB: Det er ikke tilladt at slå telt op i haveforeningen, dette skyldes bl.a. regler fra brandmyndighederne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
H/F Sydgrænsen