Køb og salg af haver

Køb og Salg af haver

Velkomstbrev til nye medlemmer

Køb af haver: For at komme i betragtning til en have, skal du være opført på Sydgrænsens venteliste. Der er pt. ikke åbent for opskrivning til haver, da der er mange på ventelisten. Det koster pt. kr. 100,- pr. år at stå på ventelisten. Bestyrelsen tilbyder haver fra ventelisten.

Salg af haver: Når et medlem ønsker at sælge en have, skal medlemmet henvende sig til bestyrelsen, som herefter indkalder vurderingsudvalget. Vurderingsudvalget vurderer herefter huset, og der udfærdiges en vurderingsrapport, som danner grundlaget for havens pris. Det koster pt. kr. 900,- at få vurderet haven, og det er medlemmet der betaler denne udgift.

Herudover skal der betales et administrationsgebyr til foreningen for  arbejde med at koordinere salg samt udfærdigelse af diverse dokumenter ifbm. salg af kolonihaven. Dette beløb er på foreningens generalforsamling aftalt til kr. 2.000,- som betales af sælger.

Om- og til-bygning: Såfremt et medlem ønsker at om- eller tilbygge sit hus, skal der udfærdiges en tegning af det bestående hus, samt en tegning over den ændring der ønskes foretaget. Tegningen forelægges bestyrelsen som herefter rådgiver medlemmet. Bestyrelsen underskriver en ejerfuldmagt som medlemmet skal benytte ifmb. byggeansøgning til Københavns Kommune Byg- og Miljø. Haveforeningen Sydgrænsen følger reglerne fra koloniforbundet som iøvrigt kan downloades HER. Såfremt vurderingsudvalget skal vurdere huset efter om- eller tilbygning, vil der også her være et gebyr på pt. kr. 900,- som betales af medlemmet.