Oversigtskort

Oversigtskort HF Sydgrænsen

Dette er en kopi af den originale tegning over havernes beliggenhed og grundenes kvadratmeter.